צור קשר

סניף מרכז:

מגדל ב.ס.ר 4, מצדה 7, בני-ברק

טל': 03-6877128

פקס': 03-6877129

©2017 כל הזכויות שמורות לתום זגול בע"מ, שמאות סיקור וייעוץ.

סניף צפון:

שלומציון המלכה 10, חיפה

טל': 04-8419995

office@tom-zagul.co.il

תחומי התמחות

הערכות נזקים

 • אש ושריפה לרבות נזקים קונסטרוקטיביים

 • מים והצפות לרבות שיקום בטכנולוגיות ייבוש מתקדמות

 • נזקי טבע לרבות סערה וסופה

 • פריצה, שוד וטרור לרבות ייעוץ למניעה אירועים נשנים

 • עבודות קבלניות לרבות תשתיות ושיקום פרויקטים

 • נזקים תוצאתיים לרבות אובדן רווחים

 • נזקי תעשיה לרבות שבר מכני וקלקול סחורה

 • זיהום סביבתי לרבות טיהור קרקעות

 • ציוד אלקטרוני וסייבר

 • נזקי חבויות לרבות אחריות מקצועית, חבות מוצר,
  Recall ובדיקת יחסים חוזיים

 • מחלקת רכוש הפרט

 • המשרד מבצע הערכות שווי רכוש לחברות לצרכי הערכת סכומי ביטוח

 • הערכות שווי רכוש לצרכי רכישה / מיזוג / פירוק

הערכות שווי

עריכת סקרים

 • סקרים לצורכי סכומי ביטוח - פוליסות אש, שבר מכני, ציוד אלקטרוני וקבלנים

 • סקרי סיכונים – תעשייה ועסקים טרם עריכת פוליסה