תום זגול | שמאי רכוש

תחומי התמחות

תום זגול | הערכות נזקים

הערכות נזקים

 • אש ושריפה לרבות נזקים קונסטרוקטיביים

 • מים והצפות לרבות שיקום בטכנולוגיות ייבוש מתקדמות

 • נזקי טבע לרבות סערה וסופה

 • פריצה, שוד וטרור לרבות ייעוץ למניעה אירועים נשנים

 • עבודות קבלניות לרבות תשתיות ושיקום פרויקטים

 • נזקים תוצאתיים לרבות אובדן רווחים

 • נזקי תעשיה לרבות שבר מכני וקלקול סחורה

 • זיהום סביבתי לרבות טיהור קרקעות

 • ציוד אלקטרוני וסייבר

 • נזקי חבויות לרבות אחריות מקצועית, חבות מוצר,
  Recall ובדיקת יחסים חוזיים

 • מחלקת רכוש הפרט

הערכות שווי

 • במשרדנו מחלקת שיערוכים בה מתבצעות הערכות שווי רכוש הן לחברות / רשויות לצרכי הערכת סכומי ביטוח והן לחברות פרטיות וציבוריות (IFRS) לצרכי רכישה, מיזוג, פירוק ושיעבוד.

 • במסגרת מחלקה זו בוצעו הערכות שווי למפעלים מובילים בתעשיית הפלסטיק בישראל, העכות שווי לגופי תקשורת לרבות תאגיד השידור הציבורי, ערוץ קשת 13, תעשייה ביטחונית מסווגת, מלנוקס, הערכות לחברות נדל"ן מניב ועוד.

תום זגול | הערכות שווי
תום זגול | עריכת סקרים

עריכת סקרים

 • סקרים לצורכי סכומי ביטוח - פוליסות אש, שבר מכני, ציוד אלקטרוני וקבלנים

 • סקרי סיכונים – תעשייה ועסקים טרם עריכת פוליסה

 • סקרי מיגונים מורכבים

גישורים

 • משרדנו עורך גישורים בתחומי נזקי ביטוחי הרכוש על ידי עו"ד והשמאי תום זגול דבר המשלב תחת קורת גג אחתשמאי רכוש מנוסה מחד ועו"ד מאידך.       

 • שילוב זה הינו ייחודי בשוק הביטוח בארץ שכן מאפשר הוא גישור על ידי שמאי מקצועי אשר יודע את מלאכת הערכת הנזקים על בסיס שנים של ניסיון שטח, לצד ניסיון משפטי הנדרש לביצוע הליך הגישור תוך הכרת האפשרויות המשפטיות, משמעויותיהן, ניתוח משפטי של פוליסות וניתוח יחסים חוזיים אשר הינם הכרח בכל מקרה מחלוקת.

 • תוך פנייה למגשר, יכולים הצדדים לסכסוך לחסוך הן זמן רב הכרוך בניהול הליך משפטי, את ההוצאות המשמעותיות הכרוכות בכך ואת אי הנעימות בלהיות בעל דין בצד לסכסוך משפטי.

Shaking Hands